Khí áp và gió trên Trái Đất

1. Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất.

a) Khí áp.

            – Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

– Dụng cụ đo khí áp: Khí áp kế.

b) Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất.

            – Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.

– Do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt ra thành từng khu khí áp riêng biệt.

2. Gió và hoàn lưu khí quyển.

a) Gió.

            – Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.

b) Các loại gió.

            – Gió Tín phong (gió Mậu Dịch) là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến (vĩ độ 300 Bắc và Nam) về đai áp thấp xích đạo.

– Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ đai áp cao chí tuyến (vĩ độ 300 Bắc và Nam) về hai đai áp thấp ôn đới (vĩ độ 600 Bắc và Nam).

– Gió Đông cực là loại gió thổi từ đai áp cao hai cực (vĩ độ 900 Bắc và Nam) về đai áp thấp ôn đới (vĩ độ 600 Bắc và Nam).